Drukuj strone
Przedsiębiorstwo
Władze
Przetargi
Prowadzone Przetargi
Unia Europejska
Informacje kontaktowe
Pliki do pobrania
Inne
Redakcja
Instrukcja obsługi
Wyszukiwarka
Statystyki
Konferencje
Statystyka strony


 
Prowadzone Przetargi 
Przetargi 
 
ODPOWIEDZI 18 stycznia 2013, 15:54

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                                                Kartuzy, dnia18  .01. 2013 r

83-300 Kartuzy

Ul. Ceynowy 7

 

Nr sprawy  PCZ/  2 /2013

Dot. Przetargu nieograniczonego  na dostawę: sprzętu jednorazowego użytku 

 

PYTANIA:

 

 

Pytanie nr 1 – pakiet nr 17 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 30 sztuk w ww. pozycji, której jednostką handlową jest opakowanie. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody prosimy o podanie, czy należy wycenić liczbę opakowań podaną do 2 miejsc po przecinku czy też należy zaokrąglić liczbę opakowań do pełnych opakowań.

Pytanie nr 2 – pakiet nr 17 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycji, której jednostką handlową jest opakowanie. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Pytanie nr 3 – pakiet nr 17 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG dla dorosłych z żelem o rozmiarze 45 x 42 mm (owalne z języczkiem ułatwiającym aplikację).

Pytanie nr 4 – pakiet nr 17 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG dla dorosłych z żelem o rozmiarze 50 mm (okrągłe).

Pytanie nr 5 – pakiet nr 17 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru typu Mitsubishi K65HM kompatybilnego, nieoryginalnego – czyli innego producenta niż firma Mitsubishi.

Pytanie nr 6 – pakiet nr 17 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG LifePack o rozm. 106 mm x 22 m.

Pytanie nr 7 - Projekt umowy - §1 ust. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Pytanie nr 8 - Projekt umowy - §3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto oferty – odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu.

Pytanie nr 9 Pakiet 31 pozycja 2,3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej nieposiadającej antyrozpryskowego systemu aktywnej absorpcji krwi o strukturze kapilarnej

Pytanie Nr 10 Pakiet 31 pozycja 2,3

Zwracam się z prosbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z 3 szerokimi markerami widocznymi w RTG, które na tak małej powierzchni jaką jest cewnik kaniuli SA równie dobrze widoczne co 5.

Pytanie Nr 11 Pakiet 31 pozycja 4,5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ramp z różnobarwnymi trójramiennymi pokrętłami

Pytanie Nr 12 Pakiet 31 pozycja 7

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie kranika ze  sokiem optycznym

Pytanie Nr 13 Pakiet 31 pozycja 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta o możliwości stosowania przez 7 dni lub 100 aktywacji zamiast badań

 Pytanie Nr 14 Pakiet Nr 18, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji z Pakietu i  utworzenie odrębnego zadania

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 32 igły motylkowej do pobierania krwi w systemie próżniowym bez osłonki zabezpieczającej przed zakłuciem?

Pytanie Nr 16.

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane igły motylkowe były kompatybilne z holderem do systemu próżniowego zgodnie z wymogami zamieszczonymi w pakiecie nr 21

 

Pytanie Nr 17

Pakiet nr 23 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i utworzenie oddzielnego zadania dla zestawów do ekstrypacji żylaków.

Pytanie Nr 18

Pakiet nr 25

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania systemu ssaków znacznie nowocześniejszego od wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ

 

Pytanie Nr 19

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 poz. 2?

PAKIET 24

Pytanie 20.Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

·          1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

·          1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

·          5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

·          4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)

·          1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

·          1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ř10 cm

·          1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

·          1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

·          1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

·          1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

·         

 

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

 

PAKIET 30

Pytanie 21.Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 25cm x 80cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 22.Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę spełniającą wymagania SIWZ, jednakże z taśmą pakowana oddzielnie, niezależnie od osłony?

Pytanie23.Poz. 4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w  pozycji z Pakietu 30 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia.                  

Pytanie 24.Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha z włókniny SMMS 40g/m2? Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny wiskozowej. Fartuch posiada zapięcie szyjne (rzep) i 1 parę troków w pasie.

Pytanie 25.Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety

w rozmiarze 240 cm x 150 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Pytanie 26.Poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki do diametrii, dwukomorowej w rozmiarze 43cm x 38cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 27.Poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety

3 warstwowej o gramaturze 74g/m² w rozmiarze 120cm x 150cm, z centralnym otworem przylepnym Ø 7cm?

Pytanie Nr 28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pakiecie 29 pod pojęciem „przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia ” Zamawiający oczekuje kompletnych zestawów z pojedynczym przetwornikiem podających zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej, posiadających linię pomiarową ok. 150cm, przetwornik  ze  zintergrowanym  systemem  płuczącym  3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania oraz systemem  wypełniania  linii  pomiarowej posiadającym  w biurecie zakrzywioną  igłę  zapobiegającą  zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z zatorowością powietrzna

Pytanie Nr 29

Czy Zamawiający dopuści wziernik jednorazowego użytku jałowy w opakowaniu folia – folia?

 

Pakiet nr 20

 

Pytanie Nr 30

Czy Zamawiający w poz. nr 1; 2; 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów tylko imbusowych zamiast imbusowych i krzyżakowych?

Pytanie Nr 31

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kostkowych imbusowych zamiast krzyżakowych?

 

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

Pytanie 32

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez asortyment terminu ważności w odniesieniu do pakietu nr 20-(§7 ust. 3 oraz pkt. 3 pdpkt. 3 SIWZ)?

Pytanie Nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 4: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

 

 

Pytanie 34

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 lit. b, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

 

Pytanie 35

Czy Zamawiający doda zapis w §8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Pytanie 36

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 Ust. 1 z 0,2% wartości zamówienia częściowego na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

 

Pytanie 37 - Pakiet 8

 

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści wycenę igieł za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

 

Pytanie 38 – pakiet 16 poz. 11

 

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 11 dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

 

Pytanie 39 – pakiet 16 poz. 14

 

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 14 dopuści wycenę łopatek do języka za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

 

Pytanie 40 – pakiet 16 poz. 12

 

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 12 dopuści wycenę kubków plastikowych  za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

 

Pytanie 41 – pakiet 16 poz. 10

 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej kaczki w pakiecie 16 pozycja 10 oczekuje ?  damskiej czy męskiej oraz o jakiej pojemności ?

       

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 21 pozycje od 1 do 9

Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje w pakiecie 21 pochodziły od jednego producenta, gdyż tylko taki wymóg pozwoli na sprawne działanie wszystkich cześci asortymentu ze sobą?

Pytanie 43. Dotyczy pakietu 21 pozycja 1 i 2

Czy zamawiający ma na myśli probówki do wykrzepiania surowicy w czasie do 60 minut?

Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu 21 pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga probówki 1,8 ml do koagulologii były z podwójną ścianką

Pytanie Nr 45 – dotyczy pakietu 21, pozycje 5,6,7

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu zatrzaskowego systemu mocowania igły i luera w holderze,

Pytanie 46 dotyczy pakietu 21, pozycje 5,6,7

Pytanie Nr 47 pak 1. Poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych Luer Lock, jałowych wykonanych z poliuretanu z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty – zamkniety, bez zawartości ftalanów.

Pytanie 48 – pak. 18 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania nieprzemakalnego prześcieradła z włókniny celulozowo – foliowej o wymiarach 80 x 210

Pytanie 49 pak 18 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania prześcieradła 1 x użytku fizelinowego o wymiarach 210 x 130 lub 210 x 160

Pytanie Nr 50 dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się z uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie i utworzenie nowego pakietu dla pozycji 23-31 oraz 33,34,45 w pakiecie nr 11

Pytania dotyczące treści SIWZ:

 Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie 52

 

Dotyczy § 1 ust. 4

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Pytanie Nr 53

Dotyczy § 5 ust. 1

W związku z tym, że zarówno ze strony Państwa jak i naszej rozmowy telefoniczne nie są nagrywane, a więc w przypadku telefonicznego złożenia zamówienia lub reklamacji, brak będzie materialnych śladów takiego faktu, co może rodzić w konsekwencji spory co do dochowania wyznaczonych terminów, czy Zamawiający może wykreślić z §5 ust. 4 sformułowania „telefonicznie”?

Pytanie Nr 54

Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego.

Pytanie Nr 55

Dotyczy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

 

 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie Nr 56 Pakiet nr 21, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytu  bez zatrzaskowego mocowania igły? Pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Pytanie Nr 57

Pakiet nr 21, pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wkręcanych igieł systemowych? Pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji

Pytanie Nr 58

Pakiet nr 21, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręcanego adaptera systemowego?

Pytanie Nr 59

Pakiet 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu tak, aby w jednym pakiecie znalazły się same probówki tj. poz.  1-4, 8 i 9 a w drugim pakiecie akcesoria do pobierania krwi tj. pozycje 5-7.

Pytanie Nr 60

Pakiet 21

Ponieważ Zamawiający będzie dokonywał zakupu materiałów zużywalnych według bieżących potrzeb, a w szeregu produktów występują związki i odczynniki chemiczne, których okres trwałości jest czasami nawet krótszy niż 6 miesięcy oraz na produktach podawana jest jedynie data ważności co powodować będzie, że Zamawiający nie będzie w stanie sprawdzić czy spełniony jest wymóg postawiony przez Zamawiającego mówiący o 12 m-cznym okresie ważności w dniu dostawy, w związku z tym czy Zamawiający jest gotów zmienić zapis na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów w terminie nie krótszym niż 6 miesiące licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego”?

Pytanie Nr 61

Pakiet 22, pozycja 1 (mikrometoda)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki do morfologii z EDTA-K2. Wersenian dwupotasowy zabezpiecza krew przed skrzepnięciem oraz postawaniem mikroskrzepów w taki sam sposób jak wersenian trójpotasowy, a zatem nie ma wpływu na końcowy wynik badania. A nawet w naszej ocenie jest lepszym antykoagulantem, bowiem wersenian trójpotasowy (K3EDTA) w pewnym procencie przypadków może zaniżać liczbę płytek i prowadzić do rzekomej trombocytopenii (pseudotrombocytopenii

Pytanie Nr 62

Pakiet 22, pozycja 3 (mikrometoda)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do OB. na 200 ul krwi? Różnica 50 ul nie ma większego znaczenia użytkowego, a rozszerzenie zakresu objętościowego pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Pytanie Nr 63

Pakiet 22, pozycja 4 (mikrometoda)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do separacji surowicy z żelem na 250 ul krwi?

Pytanie Nr 64

Pakiet 22, pozycja 6 (mikrometoda)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do biochemii na 250 ul krwi?

Pytanie Nr 65

Pakiet 22

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr 22 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 1-7 (mikrometoda) lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 22? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozycja 5 jest oferowana przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr ….. z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

 

Pytanie Nr 66

Pakiet 22 pozycja 1 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB. przeznaczony do podciśnieniowego pobierania krwi, o standardowym rozmiarze probówek 13x75mm?

Pytanie Nr 67

Pakiet 22 pozycja 1 (sprzęt laboratoryjny)

Czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym prawidłowości odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest kolorem najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)?

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1,6 ml krwi o standardowych wymiarach 12x75 mm z czarnym korkiem (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710) i rurki z tworzywa sztucznego z podziałką 0-180 mm oraz z zatyczką i uszczelką mocującą rurkę w probówce, samo napełniającej się tj.  rurka ta nie wymaga użycia tłoczka, a zatem krew do rurki zasysana jest bez dodatkowych czynności użytkownika?

Pytanie Nr 68

Pakiet 22 pozycja 5 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający dopuści probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 69

Pakiet 22 pozycja 10 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z PS o wymiarach 16x105 mm, ze znacznikami pojemności 1; 2,5; 5; 10 ml bez kołnierza?

 

 

Pytanie Nr 70

Pakiet 22 pozycja 11 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę

Pytanie Nr 71

Pakiet 22 pozycja 13 i 14 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Pytanie Nr 72

Pakiet 22 pozycja 16 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy automatycznych Sterilance Lite II o dł. ostrza 1,8mm?

Pytanie Nr 73

Pakiet 22 pozycja 16 (sprzęt laboratoryjny)

Czy zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy do pobrań krwi włośniczkowej od dzieci i osób dorosłych o skórze delikatnej, czy od osób dorosłych o skórze normalnej i grubej?

Jeśli głównie będą pobierać Państwo krew od pacjentów ze skórą normalną i grubą, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, które to nakłuwacze są bardziej odpowiednie do takich pobrań, w przeciwieństwie do nakłuwaczy o głębokości wkłucia 1,8 mm, które posiadają bardzo delikatny mechanizm spustowy mający za zadanie zminimalizowanie bolesności nakłucia bardzo delikatnej skóry np. dziecka.

Pytanie Nr 74

Pakiet 22 pozycja 20 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi, w probówce okrągłodennej z PP? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

 

Pytanie Nr 75

Pakiet 22 pozycja 21, 22 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 oraz 22 tak aby stanowiła odrębny pakiet?

Pytanie Nr 76

Pakiet 22 pozycja 22 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemnika do barwienia szkiełek podstawowych w uchwycie z tworzywa oraz uchwyt do oferowanego pojemnika?

Pytanie Nr 77

Pakiet 22 pozycja 22 (sprzęt laboratoryjny)

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do barwienia na 10 szkiełek podstawowych w koszyczku, ze szkła?

 

Pytania dot. pakietu 15:

78.Czy Zamawiający dopuści w pozycji  3 podkład bibułowo-foliowy perforowany na rolce 51 x 80 cm?

79.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  pozycji 4 do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać realnie niską cenę zamówienia.

Pytania dot. pakietu 18:

80.Czy Zamawiający  w poz. 4 dopuści prześcieradło o rozmiarze 90 x 200 cm reszta parametrów zgodna z SIWZ?

81.Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści prześcieradło o rozmiarze 210x x160 cm reszta parametrów zgodna z SIWZ?

82Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  pozycji 8 i 9 do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać realnie niską cenę zamówienia.

Pytania dot. pakietu 27:

83Czy Zamawiający dopuści zestaw  do założenia wkłucia centralnego , jałowy o składzie:

 

serweta z laminatu FB

45x75cm

1

serweta z laminatu  L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu

45x75cm;Ø8cm

1

kompresy z gazy 17N, 8W

7,5x7,5cm

10

tupfer kula 17N

20x20cm

10

pęseta plastikowa

 

1

strzykawka 10ml

10ml

1

strzykawka 20ml

20ml

1

igła 1,2x40mm

1,2x40mm

1

igła 0,8x40mm

0,8x40mm

1

ostrze nr 11

Nr 11

1

imadło metalowe

 

1

 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

 

 

Pytania dot. pakietu 30:

84.Czy Zamawiający dopuści w pozycji  3 osłonę na kończynę  jałową (nogawica z taśmą o rozm. 37 x 120 cm z przylepcem)?

85.Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 osłonę na ramię c(RTG)  dwuczęściową(głowica dolna i ramię + głowica górna) plus osłona na głowicę górną ramienia C,  jałowe o zbliżonych parametrach zawartych w SIWZ?

86.W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2 dot. pakietu 30 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  pozycji 4 do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać realnie niską cenę zamówienia.

87Czy zamawiający  w poz. 5  ma na myśli fartuch pełnobarierowy wykonany z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35 gr/m2,  ze wzmocnieniami (strefa krytyczna) z przodu oraz na rękawach o gramaturze 40 gr/m2, zapewniającym całkowitą nieprzemakalność, wykończony bezszwowym mankietem, z 3 trokami i zapięciem szyjnym, sterylny?

88.Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści serwetę o rozm. 90 x 75 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

89Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści serwetę o rozm. 180 x 240 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

90.Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści torebkę o rozm. 54X39  cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

91.Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści serwetę o rozm. 90 x 150 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

 

 

Pytania dotyczące treści umowy:

 

92.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

93.Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

94.Jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie, zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

95Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

 

Pytanie Nr 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 11 wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast torx?

Pytanie Nr 97

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. 23,25,31,32,33, płytek z otworami kompresyjno – blokowanymi zamiast z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi?

Pytanie 98

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu nr 20 poz. 45 w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Pytanie Nr 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. Wkretów z gwintem na całej długości

 

 

 

Odpowiedzi:

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza, należy wycenić liczbę opakowań podaną do 2 miejsc  po przecinku

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający dopuszcza zmiany jednostki ze szt. na opakowania

Odpowiedź Nr 3

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź Nr 5

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 6

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 7

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 8

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 9

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 10

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 11

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 12

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 13

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 14

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający nie wymaga

Odpowiedź Nr 17

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 18

Dopuszcza

Odpowiedź Nr 19

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 20

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 21

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 22

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 23

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 24

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr  25

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr  26

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź Nr 27

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 28

Zamawiający oczekuje zestawów pod warunkiem, że przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia jest kompatybilny z monitorem Dash 3000

Odpowiedź Nr 29

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź Nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź Nr 32

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 33

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 34

Tak - termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem

Odpowiedź Nr 35

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 36

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 37

Tak

Odpowiedź Nr 38

Takj

Odpowiedź Nr 39

Tak

Odpowiedź Nr 40

Tak

Odpowiedź Nr 41

męskiej

Odpowiedź Nr 42

Tak

Odpowiedź Nr 43

W czasie  krótszym niż 60 min

Odpowiedź Nr 44

Tak

Odpowiedź Nr 45

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 46

Nie

Odpowiedź Nr 47

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 48

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź Nr 49

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź Nr 50

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 51

dopuszcza

Odpowiedź 52

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 53

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 54

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 55

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 56

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź 57

Nie

Odpowiedź 58

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź 59

Nie

Odpowiedź 60

Tak

Odpowiedź 61

Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedź 62

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Odpowiedź 63

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź 64

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź 65

Nie

Odpowiedź 66

Nie

Odpowiedź 67

Tak

Odpowiedź 68

Nie

Odpowiedź 69

Nie

Odpowiedź 70

Nie

Odpowiedź 71

Tak

Odpowiedź 72

Tak

Odpowiedź 73

Tak

Odpowiedź 74

Nie

Odpowiedź 75

Nie

Odpowiedź 76

Nie

Odpowiedź 77

Nie dopuszcza

Odpowiedź 78

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 79

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 80

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 81

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź 82

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 83

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 84

Nie dopuszcza

Odpowiedź 85

Nie dopuszcza

Odpowiedź 86

Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedź 87

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź 88

Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedź 89

Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedź 90

Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedź 91

Zamawiający nie dopuszcza

Odpowiedź 92

Tak

Odpowiedź 93

Nie

Odpowiedź 94

W zależności od potrzeb

Odpowiedź 95

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 96

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 97

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 98

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Nr 99

Zgodnie z SIWZ

 

Doprecyzowanie  paragrafu 5 pkt 2 Projektu umowy:

Do Apteki i Magazynu Szpitala

««« powrót
 

 


ilość odwiedzin: 30891   ires_bip | ideo